• Συσκευή Φραπέ Inox Puma LSM-109Α

  • ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΡΑΠΕ ΝE-302 MIX & DRINK

  • ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΡΑΠΕ SPICY RED ΝE-302

  • Συσκευή Φραπέ Caffeccino F-120 Spicy Red

  • Συσκευή Φραπέ Caffeccino F-120 Crème

  • Συσκευή Φραπέ Caffeccino F-120 Black

  • Συσκευή Φραπέ Caffeccino F-120 Grey