• Κατσαρόλα 20εκ. Cucina Rossa Inox

  • Κατσαρόλα 24εκ. Cucina Rossa Inox

  • Κατσαρόλα 26εκ. Cucina Rossa Inox

  • Κατσαρόλα 28εκ. Cucina Rossa Inox

  • Ημιχύτρα 26εκ. Cucina Rossa Inox